Ekonomika USA

Posted on Category:Služby

Dobrá ekonomika USA je dána zejména tím, že nebyla destruktivně zasažena druhou světovou válkou. Stala se tak dominující ekonomikou v celém světě. Vytvářela zhruba třetinu světové produkce a tři pětiny průmyslové produkce. V 70.letech však došlo ke stagflaci, tedy stagnujícímu hospodářskému růstu při vysoké míře inflace, kterou vyřešila až ekonomika tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana.

Tzv. reagonomika se vyznačovala zejména:
– deregulací ekonomiky
– podnikatelskou svobodou
– volným trhem
– restriktivní peněžní politikou
– regulací daňové zátěže
– aplikací moderních technologií v malém i středním podnikání
– podporou vědy a výzkumu
– snížením inflace

Spojené státy se staly úspěšnými zejména díky velkému důrazu na vědu a výzkum. V USA dochází k úzké spolupráci mezi akademickými centry a podnikatelskými subjekty a také jsou vynakládány velké výdaje na tuto oblast. V USA připadá 9 vědeckovýzkumných pracovníků na 1000 obyvatel, což je velká výhoda oproti ostatním státům, například v Evropě jich jen  5.
Spojené státy dále mají přístup k tzv. rizikovému kapitálu, který mohou získat firmy na financování nákladů a komerčního uplatnění nových nápadů, inovací a technologií.

Výhodu oproti ostatním státům představuje i vysoká produktivita práce a více odpracovaného času zaměstnanců. Zaměstnanec v USA pracuje ročně až 1820 hodin, zatímco v Německu je to jen 1480.
V neposlední řadě hrají ve prospěch USA i harmonizovanější a liberálnější produktové, právní a pracovní standardy s jedním dominantním jazykem a jednou měnou.

Současné trendy v ekonomice USA:
– na vývozu se čím dál tím více podílejí služby
 – USA je velmi vybavená nerostnými zdroji, které v minulosti dovážela a nyní je tak může čerpat a má vyšší energetickou soběstačnost, dále také došlo k objevení nových zásob břidlicového plynu, které také přispěli pozitivně k této situaci
– mají zde rentabilní a ekologicky šetrnou těžbu
– zesilování energetické soběstačnosti by se následně mělo odrazit v poklesu dovozů i závislosti na zahraniční ropě a zemním plynu.