Grónsko bylo kdysi zelenou zemí

Posted on Category:Vzdělání


Grónsko je autonomní součástí Dánského království, ale ostrov je řízen vlastní vládou a parlamentem. Hlavním městem Grónska je Nuuk.  Grónsko je zároveň také největším ostrovem na světě.  Zde se také nalézá ledovec, který je také největším na světě. Kdyby tento ledovec roztál, tak by hladina světového oceánu stoupla o sedm metrů.

Obyvatelé Grónska nazývají ve své řeči jejich ostrov „země Gróňanů“. Český výraz Grónsko je potom převzatý od Dánského výrazu „Zelenázemě“.  Takto pojmenoval na začátku dvanáctého století ostrov vikingský vůdce Erik Rudý, který tuto zemi v roce 982 osidluje své výpravě za nalezením nových, úrodných zemí. Tehdy byl tento ostrov skutečné úrodnou zemí, plnou zeleně.

Grónsko v historických datech:

·         3000 př. n. l. na ostrov přicházejí předci prvních Eskymáků.
·         2500 př. n. l. se stěhují první Indiáni do Grónska.
·         500 př. n. l. až 1000 n. l. Grónsko obývá indiánská kultura Dorset.
·         875 n. l. objevuje Grónsko Viking Ulfsson.
·         986 n. l. osidluje ostrov Viking Erik Rudý se svojí družinou, a zakládá zde první osady. Ostrov dostává své jméno.
·         986 n. l. připlouvá až do Grónska pouze čtrnáct z dvaceti pěti vikingských lodí.
·         1000 n. l. jsou na jihu Grónska již obydlí a kostely. Toho roku syn Erika Rudého, zvaný Leif Eriksson přijíždí z Norska, kde přijal křesťanskou víru.  Dokonce s sebou přiváží i jednoho misionáře. Za podpory své matky, jenž později přijala křesťanskou víru také, se z grónských Vikingů stávají křesťané a jsou budovány kostely.
·         1000 n. l. a více se stěhují Eskymáci z Aljašky a severní Kanady do Grónska.
·         1350 n. l. nastává výrazná změna klimatu, kdy ledovce sestupují ze Severu směrem ke Grónsku a uzavírají oceán a tím všechny přístupové cesty k ostrovu. Osídlení Vikingy na západě byla uzavřená. Část Norů zde zachraňují Eskymáci.
·         1408 n. l. jsou zaznamenány poslední písemné zmínky o Vikinzích. Kontakt s Norskem a Islandem je přerušen z důvodu zamrzlého oceánu. Obyvatelé Grónska trpí velikým nedostatkem dřeva.
·         1550 n. l. vymizení poslední Vikingské osady v Grónsku.