Muži se potence nechtějí zříci

Posted on Category:Výrobky


My muži jsme pro sex ochotni udělat cokoliv. Kdykoliv se naskytne vhodná příležitost a uvidíme nějakou žádoucí příslušnici opačného pohlaví, nedá nám to, abychom ji neoslovili, a i když to tak třeba v takové chvíli ani nevypadá, nejde nám vlastně o nic jiného než o pokus dopracovat se s touto dříve či později (raději ale dříve než později) až k sexu. A abychom tohoto cíle dosáhli, jsme ochotni vyzkoušet ledacos, klidně i skutky, které pro nás nejsou typické nebo které se nám dokonce příčí.

My muži tak třeba obstaráváme pro své atraktivní protějšky, které nás vysloveně definitivně neodmítly, květiny, dáváme jim dárky, dvoříme se jim a někdy si i třeba rudí až za ušima kupujeme prezervativy. A jsme celí šťastní, když se nám to podaří dotáhnout až do konce, tedy do postele.

ženský akt

Ale tady naše štěstí někdy končí. A to tehdy, když už je sex sice na spadnutí, ale erekce, která by k tomu byla potřebná, se nekoná.

Když my muži v posteli selžeme kvůli potenci, která není taková, jakou bychom si ji představovali, je nám skutečně nedobře. A to i tehdy, když nás ona neuspokojená partnerka rovnou neodvrhne a dá nám šanci ještě někdy v budoucnu. Jsme z toho zklamaní. A pokud se podobný nezdar opakuje i příště, i po příště, i nadále, je na čase s tím něco udělat. Jinak totiž dospějeme až do situace, kdy nám to nepůjde třeba už i jenom proto, že si nebudeme věřit.

dva prezervativy

Ale selže-li potence, nejsme na vině obvykle my, ale příroda. My na tom sice také můžeme mít určitý díl viny, ale rozhoduje to, co je nám dáno do vínku. A aby se to změnilo, musíme změnit tento osud. A čím ho lze změnit? Třeba přípravkem jménem Kamagra 100, který nám lidem slouží právě k tomu, aby se mužské části lidstva podpořila erekce.

Kamagra, která je, dalo by se říci, příbuznou Viagry, se totiž může projevit na potenci mužů podobně kvůli stejné účinné látce. Tedy může z nemohoucích mužů udělat muže mohoucí. Takové, kteří si jsou schopni sex užívat.