Předškolní pedagogika

Posted on Category:Vzdělání

Vypadá to, že ve školce si děti jen tak hrají. Ale není to tak. I když to vypadá jako hra, děti jsou ve školkách intenzivně vychovávány i vzdělávány. Ostatně i nárok na pedagogy v mateřských školách jsou rok od roku vyšší. Předškolní pedagogika je pro rozvoj člověka velmi důležitá až zásadní. Je otázkou, zda si rodiče uvědomují, co všechno si dítě tou zdánlivou hrou vlastně osvojuje.
 malování ve školce

V mateřské škole probíhá

 1. výtvarná výchova
 2. hudební výchova
 3. tělesná výchova
 4. literární výchova
 5. jazyková výchova (dítě začíná se základy angličtiny obvykle už v mateřské škole)
 6. dramatická výchova
 7. estetická výchova
 8. etická výchova
 9. rozvoj logického myšlení formou her
 10. podpora sebe obslužných činností
 11. rozvoj slovní zásoby
 12. rozvoj sociálních kompetencí prostřednictvím kolektivu

 
Učitelky v mateřských školách si velmi pečlivě připravují výuku. V mateřské škole sice neprobíhá tradiční klasifikace, nicméně učitelky o každém dítěti vedou přesné záznamy.

Tyto záznamy jsou důležité pro další odborníky, například pro pedagogy při zápisu do základní školy, pro pedagogicko-psychologické poradny (například kvůli odkladu školní docházky), pro pediatry, dětské psychology, logopedy a podobně. Je-li učitel požádán o zprávu, vychází z těchto záznamů, nikoli ze svého subjektivního pocitu
krabička modelíny
 
Jedná se mimo jiné o záznamy v oblasti

 1. jemné motoriky
 2. hrubé motoriky
 3. grafomotoriky
 4. úrovně řeči
 5. úrovně sebe obslužných činností
 6. sociální zralosti
 7. úrovně navazování kontaktů

 
Učitelky vnímají normu a širší normu v mnoha oblastech a jsou to nezřídka právě ony, které si všimnou nějaké nesrovnalosti ve vývoji, díky které je dítě svěřeno do péče dalších odborníků.
 
Je tedy zjevné, že mateřská škola je pro dítě důležitější, než se na první pohled zdá. Je tedy nepochybně důležité, aby si rodiče dobře vybrali tu správnou mateřskou školu. Rovněž by bylo vhodné, aby i předškolní pedagogové měli lepší podmínky pro svou práci hlavně v oblasti dostatečného personálního zajištění. To je ovšem velmi častým kamenem bolesti. Učitelek je málo, dětí mnoho a tudíž dochází k profesnímu vyčerpání.