Salesiánská pedagogika

Posted on Category:Vzdělání

Vzdělávání zahrnuje jednak fázi učení a jednak fázi výchovnou. Jedno od druhého je zkrátka neoddělitelné. Mnozí rodiče považují za alfu a omegu školu a dobré výsledky v ní, ovšem je třeba si uvědomit, že ivolný čas dětí je velmi důležitý a jeho organizace má zcela zásadní význam.
výuka fyziky
Proto jedna z oblastí, která se v pedagogice vyvíjí, je nepochybně pedagogika volného času. Ve spojitosti s pedagogikou volného času nelze nevzpomenout tzv. salesiánskou pedagogiku.

Možná se někteří z Vás setkali se salesiánskými domy dětmi a mládeže. Jedná se DDM, které vedou bratři salesiáni či salesiánky a které jsou určeny v podstatě všem dětem. Nabídka je velmi podobná těm běžným Domům dětí a mládeže.
 škola v přírodě
Salesiánské domy dětí a mládeže nabízí:

  • volnou oratoř, která představuje alternativu bez prahového zařízení
  • množství kroužků (tvořivé, dramatické, hudební, praktické, sportovní, vzdělávání).
  • tematické dílny a workshopy
  • výlety
  • tábory (příměstské i tradiční)

 
 

V čem se vlastně liší?

  • Cena aktivit je na rozdíl od standardních DDM velmi nízká, spíše jen symbolická
  • Zřizovatelem těchto domů nejsou města či obce, ale katolická církev, konkrétně salesiánské kongregace, i když obce na činnost těchto zařízení přispívají podobně jako na běžná DDM, s těmi salesiánské DDM spolupracují
  • Mezi pedagogy volného času najdete mnoho sester salesiánek a duchovní atmosféra zařízení je zjevná, nicméně je respektován názor každého jednotlivce a náboženská agitace je výslovně zakázána, pokud o ni není přímo zájem (například je nabízena výuka náboženství pro děti)
  • Navštěvovat zařízení může kdokoli, ale primárně je cílová skupina především děti ze sociálně slabších rodinami
  • Atmosféra je velmi přátelská, v zařízení pracuje řada dobrovolníků, je například nabízeno i doučování dětí

 
Salesiánská pedagogika je velmi respektovaný pedagogický systém. Za její vznik vděčíme knězi a vychovateli Janu Boscovi z Turína, který žil v 19. století a který celý svůj život věnoval dětem na pokraji společnosti.