Ekonomika USA

Posted on Category:Služby

Dobrá ekonomika USA je dána zejména tím, že nebyla destruktivně zasažena druhou světovou válkou. Stala se tak dominující ekonomikou v celém světě. Vytvářela zhruba třetinu světové produkce a tři pětiny průmyslové produkce. V 70.letech však došlo ke stagflaci, tedy stagnujícímu hospodářskému růstu při vysoké míře inflace, kterou vyřešila až ekonomika tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana.

Tzv. reagonomika se vyznačovala zejména:
– deregulací ekonomiky
– podnikatelskou svobodou
– volným trhem
– restriktivní peněžní politikou
– regulací daňové zátěže
– aplikací moderních technologií v malém i středním podnikání
– podporou vědy a výzkumu
– snížením inflace

Spojené státy se staly úspěšnými zejména díky velkému důrazu na vědu a výzkum. V USA dochází k úzké spolupráci mezi akademickými centry a podnikatelskými subjekty a také jsou vynakládány velké výdaje na tuto oblast. V USA připadá 9 vědeckovýzkumných pracovníků na 1000 obyvatel, což je velká výhoda oproti ostatním státům, například v Evropě jich jen  5.
Spojené státy dále mají přístup k tzv. rizikovému kapitálu, který mohou získat firmy na financování nákladů a komerčního uplatnění nových nápadů, inovací a technologií.

Výhodu oproti ostatním státům představuje i vysoká produktivita práce a více odpracovaného času zaměstnanců. Zaměstnanec v USA pracuje ročně až 1820 hodin, zatímco v Německu je to jen 1480.
V neposlední řadě hrají ve prospěch USA i harmonizovanější a liberálnější produktové, právní a pracovní standardy s jedním dominantním jazykem a jednou měnou.

Současné trendy v ekonomice USA:
– na vývozu se čím dál tím více podílejí služby
 – USA je velmi vybavená nerostnými zdroji, které v minulosti dovážela a nyní je tak může čerpat a má vyšší energetickou soběstačnost, dále také došlo k objevení nových zásob břidlicového plynu, které také přispěli pozitivně k této situaci
– mají zde rentabilní a ekologicky šetrnou těžbu
– zesilování energetické soběstačnosti by se následně mělo odrazit v poklesu dovozů i závislosti na zahraniční ropě a zemním plynu.

Reexport

Posted on Category:Služby

Reexport je obchodní operace, kdy dochází k opětovnému vývozu dovezeného zboží. Rozdíl mezi exportem a reexportem je, že u exportu vyvážíme tuzemské zboží do jiné cizí země, ale u reexportu vyvážíme do cizí země zboží, které k nám bylo dovezeno ze zahraničí. My jsme tedy pouze zprostředkovatelem, zboží přebalíme a pošleme dál do jiné země s naším certifikátem.

Reexport může být přímý a nepřímý. Přímý reexport znamená, že reexportér nakoupí zboží v jedné zemi a v jiné zemi ho prodá, zboží se tak vůbec nedostane do země reexportéra. Se zbožím se dále nic nedělá (žádná kompletace, třídění, úprava). Nepřímý reexport znamená, že reexportér dané zboží doveze do své země a odtud ho vyveze do cílové země, tato forma snižuje riziko, že cílový kupující pozná původního výrobce.

Příčin vzniku reexportu může být několik, můžou to být obchodně – politické překážky, například když mezi státy jsou vysoká cla, vyvezeme produkt do země, která má s cílovou zemí celní unii, tedy clo se zde neplatí, nebo zde můžou být různá množstevní omezení – kvóty nebo když se tam daná věc nesmí dovážet. Další příčiny mohou být ekonomické, kdy nakoupíme větší množství za nízkou cenu a prodáváme to do dalších zemí za cenu vyšší. Další důvod reexportu může být kompletace zboží, kdy reexportér nakupuje komponenty v jednotlivých zemí, kompletuje je a poté vyváží do jiných zemí.

Významným příkladem je zejména reexport do Ruska, který nastal poté, co v reakci na anexi Krymu státy Evropy a USA zakázali z Ruska vyvážet zbraně a vojenská vozidla. Rusko na to reagovalo tzv. protisankcemi a vyhlásilo zákaz dovozu potravin a některých dalších předmětů ze států Evropské unie. Pro státy Evropské unie tvořilo Rusko velkou část odbytu zboží a tak se snažili najít jiný způsob, jak zboží vyvážet. Řešením se stal reexport a to zejména přes Bělorusko či Kazachstán.
 

Dárková balicí služba

Posted on Category:Služby

Úhledně a vkusně zabalený dárek zvyšuje jeho hodnotu. Atraktivnost darované věci tak stoupá. To jsou fakta, která se jen těžko vyvrací a při pohledu na nápaditě a originálně zabalené dárky jim musí dát každý za pravdu.

Šikovné ruce pracovníků balicích služeb dokáží z Vašeho přineseného dárku vytvořit poklad, kterým potěšíte dvojnásobně. Jednak tím, co v sobě skrývá a podruhé vnější krásou, která v tomto případě není pouhým zlatým pozlátkem. Naopak Vám pomůže získat nebo udržet si náklonnost toho, koho obdarováváte a především mu projevit úctu a lásku.
 dárkový box na dlani
 
Umění darovat
 
I když koupíte poměrně drahý dárek, pokud jej darujete v otrhaném papíře, s nevzhlednými záhyby nebo dokonce nezabalený, ztrácí darovaná věc kus svojí hodnoty. Na obdarovaného to totiž může působit jako: „Na Tobě mi příliš nezáleží, proto jsem si s tím nedal(a) víc práce ani to nenechal(a) zabalit.“

Naproti tomu můžete darovat jen maličkost, ale pokud dárek předáte nádherně a osobitě zabalený, říkáte jím: „Jsi někdo, stejně úžasná osobnost a já si Tě vážím“.

 
Tisíce dárků denně
 
V nákupních centrech je každoroční tradicí balení vánočních dárků zdarma. V tomto čase nemají lidé času nazbyt a hlavně chtějí pod stromečkem svoje blízké skutečně překvapit, a tak je tato služba velmi žádaná a využívaná. Dárky si nechávají balit mladí lidé i senioři a počet, jenž musí pracovníci obchodů zvládnout krásně nazdobit k jejich spokojenosti, jde až do několika tisíc denně.
 potřeby na balené dárků
Dárková služba pro zvířata
 
V českých domácnostech jsou domácí zvířátka považována za právoplatné členy domácností. A tak obdarovat svého pejska, kočičku, králíčka nebo morčátko není nic neobvyklého. I pro ně funguje dárková služba, a tak jim můžete na internetu objednat, koupit a nechat speciálním způsobem zabalit překvapení – stačí jen prozradit představu svého dárku amazlíčkům bude splněn jejich sen. 

Služby internetových poraden

Posted on Category:Služby

Velmi záslužnou činnost vykonávají různé internetové poradny, jejichž služby denně vyhledává mnoho lidí. Jen málokdo z nás ještě nevyužil snadno přístupné rady a informace, které nás nasměrují k řešení našeho problému. Ve všech oblastech svého života se můžeme online obrátit na odborníky, kteří se nám snaží v co nejkratší lhůtě pomoci. Někdy jsou však tyto poradny tak zahlceny dotazy, že ani při nejlepší vůli nelze dostat tak rychlou odpověď, jak bychom si představovali. 
 
E-LINKY DŮVĚRY
Na internetu vykonávají e-linky důvěry stejnou činnost jako po telefonu, jen s tím rozdílem, že zde probíhá s odborníkem chat, a to též zcela anonymně pod heslem a přezdívkou. Funguje pro dospělé i děti – pro všechny, kteří se ocitli v krizové životní situaci a cítí se nějakým způsobem skutečně ohroženi nebo rychle potřebují pomoc či radu.
dítě za plotem
Linky důvěry bývají rozdělené a jsou určeny např. týraným a zneužívaným dětem, rodičům dětí s těžkým postižením, seniorům nebo studentům. Je to bezplatná služba, kde již mnoho klientů našlo nejen podporu, ale i skutečné východisko z těžkých problémů.

Tyto linky důvěry musí dodržovat tzv. etický kodex, spočívající v dodržování zásad jako je naprostá mlčenlivost, citlivý přístup či absence jakéhokoliv nátlaku.
 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poradenství v rozsáhlé sociální oblasti je pro širokou veřejnost jednou z nejnaléhavějších. Informace o sociálních dávkách, důchodech, pomoc při podepisování dokumentů nebo dokonce při řešení dluhů jsou opravdu nedocenitelné.
invalidní vozík na pláži
Služby pro zdravotně postižené a handicapované občanyposkytují informační portály, které jsou zaměřené na osobní asistenci, na sociální rehabilitaci čili pomoc s hledáním vhodné práce, ale také s trávením volného času. Kromě potřebných kontaktů seznamují i s platnými zákony. Celkově se snaží najít pro tyto lidi cestu k co největší samostatnosti.

Stěhovací služby

Posted on Category:Služby

Kdo z nás by neměl hrůzu ze stěhování. Když si představíme vyklízení té spousty věcí, kterou představuje náš domov, polévá nás studený pot. Jen vyhlídka na lepší bydlení, za kterou se vydáváme, může náš stres zmírnit. To však nic nemění na tom, že je třeba se s touto skutečností směle vypořádat, a to tak, abychom z ní neměli příšerný zážitek až do konce života.
stěhování mužů 
Eliminujte zmatek na minimum
Už samotné slovo stěhování v nás automaticky vyvolává představu zmatku a ztráty věcí. Je vůbec možné, aby takový rozruch nevznikl a zcela nás neovládl? Jde to jen tehdy, pokud budete mít všechno dobře naplánováno a k tomu ještě organizační schopnosti. A samozřejmě dostatek času. Protože zvládnout stěhování za víkend, to je zcela nemyslitelná věc – spíše hrozí, že nebudete v novém domově zabydleni ani za měsíc.
 
Nebuďte na to sami!
Už jste uvažovali o tom, že na stěhování vůbec nemusíte být sami? Pokud se totiž obrátíte na stěhovací služby, veškerá akce proběhne hladce a rychle. Potom se děsit nemusíte a přesunout do nového bydliště se můžete dokonce i s úsměvem. Možná Vás odrazuje finanční stránka celé věci, ale v konečném důsledku ušetříte čas a svoje nervy, což se vždy vyplatí. Ve většině firem si navíc můžete nejdříve sjednat zdarma návštěvu technika, který Vám po prohlídce sdělí, na kolik Vás stěhování přijde a jak si můžete cenu co nejvíce snížit.
 klíč na krabici
Co všechno za Vás profesionálové kromě nakládky a vykládky mohou zařídit:
·         vhodný plán cesty do nového bydliště
·         potřebný balicí materiál, tj. krabice, obaly či bublinkové fólie
·         balení věcí a celkovou organizaci
·         demontáž nábytku a na novém místě jeho opětovnou montáž
 
Stěhování na klíč
Ano, i takový komfort dnes existuje a můžete si jej objednat. V takovém případě se nestaráte vůbec o nic, jen přihlížíte a nemusíte ani to. Taková firma Vás totiž přestěhuje i za Vaší nepřítomnosti!